Zagubiona tożsamość, czyli kadrowe komplikacje Almeríi