Veteranos y noveles #3: Kradzież – jak to łatwo powiedzieć…