Segunda w Ole #41: Sporting rządzi w Asturii, Osasunie powija się noga