„Saqués conta todos” – o tym, jak w Lugo jeden wojuje ze wszystkimi