Radio Metropolitano #2: Przyszłość Griezmanna i kilka słów o Sportingu