Powtórka z historii: Juan Arza — „Złoty Chłopiec” Sevilli