Perypetie Jesúsa Gila – największego krętacza wśród prezesów