Hola, ¿qué tal? #33: Ibiza na autostradzie do La Liga, za kierownicą Amadeo Salvo