Historia czterech klubów, dwóch kolorów i jednej koszulki