Getafe A.D. 2015, czyli sprzątanie stajni Augiasza