Futbol w czasie wojny domowej vol. V: Brakujące ogniwo