“Dziwią się Hiszpanie, dziwią się Polacy, a ja robię swoje”